Contributie

Contributiebedragen 

Spelende heren senioren leden
€ 19,00 per maand
Niet spelende volwassen leden (m/v) (z.g.n. steunende leden)
€ 5,50 per maand
Kaderleden
€ 36,00 per jaar
Jeugdleden
€ 15,00 per maand

2e jeugdlid uit één gezin
€ 12,50 per maand

3e jeugdlid uit één gezin
€ 11,50 per maand

Bij voorkeur dient de contributie te worden voldaan via een automatische machtiging.

Bankrekeningnummers:
 – Banknummer : NL89RABO0148460445
 – Gironummer  : NL08INGB0000103472

Het beëindigen van het lidmaatschap (buiten de overschrijvingsperiode) dient te gebeuren door het sturen van een e-mail naar info@rktsv.nl of per brief gericht aan de de secretaris met correspondentieadres
     Dr. Poelsstraat 5
     6467 BX Kerkrade

onder vermelding van je naam en je geboortedatum. Uiteraard dien je in dat bericht aan te geven dat je jouw lidmaatschap wilt beëindigen.

Mondelinge afmeldingen bij een bestuurslid of het sturen van een e-mail naar een ander e-mailadres worden niet gezien als een officiële afmelding.

Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributieplicht bestaan tot 1 juli respectievelijk 1 januari. Afhankelijk of het tijdstip van beëindiging in het 1e (tot en met 30 juni) of het 2e gedeelte (tot en met 31 december) van een kalenderjaar valt.