Bestuursorganisatie

De taken en werkzaamheden van het bestuur zijn ondergebracht in commissies. Elke bestuurslid heeft zitting in een commissie, met uitzondering van de leden van het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter René Hanssen
info@rktsv.nl
Tel. +31 6 10976815
Secretaris Ton Debast
info@rktsv.nl
Tel. +31 6 10487158
Penningmeester Anke van Oppen
penningmeester@rktsv.nl
Tel. +31 6 46205293

Commissies

Contributie Via penningmeester
contributie@rktsv.nl
Tel. +31 6 46205293
Communicatie Vacant
communicatie@rktsv.nl
Tel. +31 6 …
Sponsoring /
Materialen
Tim Vinders
sponsoring@rktsv.nl
Tel. + 31 6 21143477
Jeugdzaken Herman Brouwer
infojeugd@rktsv.nl
Tel. +31 6 4447 6932
Accommodatie /
Projecten
René Hanssen
info@rktsv.nl
Tel. + 31 6 1097 6815