Bestuursorganisatie

De taken en werkzaamheden van het bestuur zijn ondergebracht in commissies. Elke bestuurslid heeft zitting in een commissie, met uitzondering van de leden van het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur

Voorzitter
René Hanssen
voorzitter@rktsv.nl
+31 6 10976815
Secretaris
Ton Debast
info@rktsv.nl
+31 6 10487158
Penningmeester
Anke van Oppen
penningmeester@rktsv.nl
+31 6 46205293

Commissies

Contributie
Anke van Oppen
penningmeester@rktsv.nl
+31 6 46205293
Communicatie
Tim Vinders
communicatie@rktsv.nl
+31 6 21143477
Sponsoring / Activiteiten
Bert Hubben
sponsoring@rktsv.nl
+31 6 57625640
Jeugdzaken
Herman Brouwer
infojeugd@rktsv.nl
+31 6 4447 6932
Accommodatie / Algemeen
Rob Lamers
info@rktsv.nl
+31 6 46305626