Agenda jaarvergadering 2023

Vrijdag 8 december 2023 aanvang 21.15 uur

 • Opening
 • Vaststellen verslag jaarvergadering 2 december 2013
 • Jaarverslag 2022/2023
 • Verkiezing bestuur
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Ton Debast (secretaris)
   • Frans Handels (Financiële zaken)
   • Hermans Brouwer (Jeugdzaken)
 • Verslag kascontrolecommissie (Paul Scholtes en Micha Nievelstein)
 • Financieel jaarverslag penningmeester 2022/2023 en begroting 2023/2024
 • Vaststelling contributie 2024
 • Huldiging verenigingstopscorer 2022/2023: Nigel Otten
 • Bestuursmededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*