Uitnodiging jaarvergadering 2022

Agenda jaarvergadering 2 december 2022. Aanvang 21:15 uur

  1. Opening
  2. Verkiezing bestuur (voorstel in te stemmen met benoeming nieuwe bestuursleden Rob Lamers en Bert Hubben)
  3. Financieel jaarverslag 2021-2022 en begroting 2022-2023 penningmeester
  4. Verslag kascontrolecommissie
  5. Vaststelling contributie 2023
  6. Huldiging verenigingstopscorer seizoen 2021-2022: Dennis te Boekhorst
  7. Bestuursmededelingen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*