Jaarvergadering

Agenda 89e jaarvergadering op vrijdag 22 november 2019

Opening

Vaststelling verslag jaarvergadering van 30 november 2018

Jaarverslag 2018/2019 secretaris

Verkiezing bestuur (aftredend en herkiesbaar Ton Debast en John Radermacher)

Voorstel benoeming nieuw bestuurslid Tim Vinders (Sponsoring / Evenementen)

Voorstel benoeming René Hanssen tot voorzitter

Verslag kascontrolecommissie Ruud Wetzels en Theo Janssen

Financieel jaarverslag 2018/2019 en begroting 2019/2020 penningmeester

Vaststelling contributie voor 2020

Huldiging verenigingstopscorer seizoen 2018/2019: Erik Schlechtriem

Bestuursmededelingen

Rondvraag en sluiting

De stukken liggen met ingang van vrijdag 8 november 2019 voor de leden ter inzage in de bestuurskamer.

Schriftelijke reacties graag kenbaar maken aan het secretariaat via info@rktsv.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*