Jaarvergadering 2018

Op vrijdag 30 november is alweer de 88e jaarvergadering gehouden. Aanvang was om 21.15 uur. De volgende agenda is behandeld:

 1. Opening
 2. Vaststelling verslag jaarvergadering 1 december 2017
 3. Jaarverslag 2017/2018 secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 penningmeester
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Vaststelling contributie
 7. Verkiezing Bestuur:
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Frans Handels en bestuurslid Hub Merx
  2. Voorstel benoeming tot nieuw bestuurslid: Ank van Oppen (penningmeester) en Herman Brouwer (commissie jeugdzaken)
 8. Huldiging verenigingstopscorer seizoen 2017/2018: Dennis te Boekhorst
 9. Korte toelichting AVR (privacy wetgeving)
 10. Bestuursmededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*