Bestuursorganisatie

De taken en werkzaamheden van het bestuur zijn ondergebracht in commissies. Elke bestuurslid
heeft zitting in een commissie, met uitzondering van de leden van het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Frans Handels / 06-22557030 /
Secretaris: Ton Debast / 045-5421684 /  of
Penningmeester: Frans Arkenbosch / 06-28731398 /

 

Commissies
Contributie: Frans Arkenbosch / 06-28731398 /
Communicatie: Hub Merx / 06-46736303 /
Sponsoring/materialen: René Hanssen / 06-10976815 /

  

Jeugdafdeling:

Waarnemend Voorzitter - John Radermacher / 06-20376479 /

Wedstrijdzaken: Zie teams/jeugd/algemeen/Herman Brouwer

 

Accommodatie en Projecten:

Accommodatie en Projecten: René Hanssen / 06-10976815

Hoofdsponsor

Activiteiten

Geen evenementen