Jaarvergadering 2018

Agenda voor de 88e jaarvergadering op vrijdag 30 november 2018; aanvang 21.15 uur

   1.  Opening

   2.  Vaststelling verslag jaarvergadering 1 december 2017

   3.  Jaarverslag 2017/2018 secretaris

   4.  Financieel jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 penningmeester

   5.  Verslag kascontrolecommissie

   6.  Vaststelling contributie

   7.  Verkiezing Bestuur

        Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Frans Handels en bestuurslid Hub Merx

        Voorstel benoeming tot nieuw bestuurslid: Ank van Oppen (penningmeester) en Herman Brouwer (commissie jeugdzaken)

   8.  Huldiging verenigingstopscorer seizoen 2017/2018: Dennis te Boekhorst

   9.  Korte toelichting AVR (privacy wetgeving)

  10. Bestuursmededelingen

  11. Rondvraag

  12. Sluiting 

Hoofdsponsor

Activiteiten

vr feb 22 @20:11 -
Carnavalsavond Ouwe Voesbalsjong
vr mrt 01 @20:11 -
Prinsereceptie